Clima Control Group
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

SD

chaika farm
Въздуховоди
 • Спирални въздуховоди
 • Стандартна
 • Галванизирана стомана
 • Реализация

AKH

chaika farm
Клапи уплътнени
 • Кръгли регулиращи клапи
 • Херметична
 • С ръчно позициониране
 • Галванизирана стомана
 • Реализация

DKD

chaika farm
Покривни шапки
 • Покривни шапки
 • Стандартна
 • Галванизирана стомана
 • Реализация

MDM

chaika farm
Нипели за спироканали
 • Свързващи елементи
 • Стандартна
 • Мъжка
 • Галванизирана стомана
 • Реализация