Clima Control Group
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

RIB

chaika farm
Рекуперативни блокове
  • HRU с ефективност < 75%
  • Срещуположен поток
  • Qv ≥ 500m³/h
  • Реализация

FHBQ

chaika farm
Вентилационно-рекуперативен блок
  • Система за вентилационна рекуперация
  • 350 - 3000 m3/h
  • Реализация

RWW/RWK

chaika farm
  • Водни топлообменници "Вода-Въздух"
  • Аксесоари
  • Реализация

HTX-H

chaika farm
Рекуперативни пластинчати топлообменници "Въздух-Въздух"